dot dot

ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์

ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือเรียกง่ายๆ ว่าเลียบทางด่วนรามอินทรา ปากซอยโยธินพัฒนา(แสงมั่งมี)
ที่มาของชื่อร้าน “อินทรศิลป์” มาจากสถานที่ตั้งของร้าน และเพื่อให้ลูกค้าจำได้ง่าย

ด้วยผลงานที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการของเรา
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการห้างร้าน โรงงาน หรือแม้แต่ลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์
และไต้หวันก็เลือกใช้ศาลของเรา

ร้านศาลพระภูมิอินทร์ศิลป์จำหน่าย ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลโมเดิร์นและยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งศาลทุกชนิด
อีกทั้งรับซ่อมแซม และให้คำปรึกษา เรื่องการตั้งศาล โดยอิงจากตำราพราหมณ์ไทยโบราณทั้งหมด

 

รหัสสินค้า : A.001
(ขาว-ทอง-แดง)รหัสสินค้า : A.002 M
(ขาว-ทอง-เงิน)รหัสสินค้า : A.003 S 
(ขาว-น้ำตาล-ทอง)รหัสสินค้า : A.00(3.1)  
(ขาว-เงิน-ทอง)

 รหัสสินค้า : A.004 M
(ขาว-เงิน-ทอง)รหัสสินค้า : A.004 M
(ขาว-เงิน-ทอง)รหัสสินค้า : B.009
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : P.002
(ปัดน้ำตาล-ทอง/ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : B.001
(ขาว-เงิน-ทอง)รหัสสินค้า : B.001
(ปัดเขียว)

 รหัสสินค้า : B.002
(ขาว-เงิน-ทอง)รหัสสินค้า :  B.002 
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.001
(ขาว-ทอง-น้ำตาล)
 

 รหัสสินค้า : C.002
(ขาว-ทอง-น้ำตาล)
 

 รหัสสินค้า : C.003
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.004
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.005
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.006
(น้ำตาล-ทอง)Copyright © 2013 All Rights Reserved.