dot dot

ร้านศาลพระภูมิอินทรศิลป์

ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือเรียกง่ายๆ ว่าเลียบทางด่วนรามอินทรา ปากซอยโยธินพัฒนา(แสงมั่งมี)
ที่มาของชื่อร้าน “อินทรศิลป์” มาจากสถานที่ตั้งของร้าน และเพื่อให้ลูกค้าจำได้ง่าย

ด้วยผลงานที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจของลูกค้าในสินค้าและการบริการของเรา
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการห้างร้าน โรงงาน หรือแม้แต่ลูกค้าจากต่างประเทศ เช่น อเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์
และไต้หวันก็เลือกใช้ศาลของเรา

ร้านศาลพระภูมิอินทร์ศิลป์จำหน่าย ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลโมเดิร์นและยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งศาลทุกชนิด
อีกทั้งรับซ่อมแซม และให้คำปรึกษา เรื่องการตั้งศาล โดยอิงจากตำราพราหมณ์ไทยโบราณทั้งหมด

 

รหัสสินค้า : A.3.4
(กระจก + ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : A.3.3 
(กระจก-ขาวมุข)รหัสสินค้า : A.00(3.2)
(น้ำตาลปัด-ทอง)รหัสสินค้า : A.00(3.1)
(ขาว-เงิน-ทอง)

 รหัสสินค้า : A.001
(ขาว-ทอง-แดง)รหัสสินค้า : A.002 M
(ขาว-ทอง-เงิน)รหัสสินค้า : B.013 
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : B.012 
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : B.011 
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : B.010
(ขาว-ทอง) รหัสสินค้า : B.009
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : P.002
(ปัดน้ำตาล-ทอง/ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.011 
(ขาว-ทอง) รหัสสินค้า : C.010 
(กระจก-ขาวมุข)รหัสสินค้า : C.009
(น้ำตาลปัด-ทอง)

 รหัสสินค้า : C.008
(ขาว-ทอง)

 

 รหัสสินค้า : C.007
(ขาว-ทอง)รหัสสินค้า : C.006
(น้ำตาล-ทอง)Copyright © 2013 All Rights Reserved.